Öppettider och biljetter

12.–14.10.2016 Mässcentrum, Helsingfors

Onsdagen 12.10. kl. 9–18
Torsdagen 13.10. kl. 9–18
Fredagen 14.10. kl. 9–16

Register

Inträde
Man har gratis inträde till evenemanget om man registrerar sig som besökare antingen i förväg över nätet eller på platsen.
Genom att registrera dig till ett evenemang kan du besöka alla samtidiga evenemang: FinnBuild, InfraExpo, Arena, ViherTek och Jäte, Vesi, Ympäristö (Avfall, Vatten, Miljö)

Kom ihåg att ta med till mässan det bröstmärke du skrivit ut från nätet!
Om du vid förhandsregistreringen har glömt hemma det bröstmärke du fick, kan du skriva ut bröstmärket på nytt under evenemangets öppettider i Help Desken vid Mässcentrets huvudingång.

Studerande och lärare
Mässan är ett fint tillfälle för studerande och lärare att uppdatera sina kunskaper om aktuella fenomen, nya produkter och aktörer i branschen. Fredagen är på traditionellt vis mässans studentdag, men studerande är naturligtvis välkomna också de övriga dagarna.

Programmet

Programmet på FinnBuild 2016 består av anföranden, diskussioner, faktablad och seminarier, som fördelar sig på tre huvudteman:

  • Digitaliseringens möjligheter i byggbranschen
  • Produktivitet och konkurrenskraft
  • Den bebyggda miljöns framtid

På huvudscenen alternerar högklassiga keynote-talare, paneldiskussioner och färska fenomen inom byggbranschen. I informationskaféerna har utställarna under samma huvudteman möjlighet att berätta om sina egna lösningar och framgångar.

Programmet är huvudsakligen på finska.

Onsdagens bilder>>>

FinnBuild erbjuder ett flertal olika temaområden, där du kan bekanta dig med de företag och ämnen som ansluter sig till temat.

TEMAOMRÅDET HUSTEKNIK
Företagen inom branschen husteknik bildar på FinnBuild -evenemanget en betydelsefull, mångsidig och omfattande helhet av hustekniska system, anordningar och tjänster. På temaområdet hittar du företag och experter inom byggnadsautomation, luftkonditionering, värme och vatten- och avloppsteknik samt el- och belysningsbranschen. Du bekantar dig med nyheter, energieffektiva lösningar och skapar en trygg och hälsosam inomhusmiljö i din byggnad.

WOOD TOWN-TRÄHUSOMRÅDET
På trähus-temaområdet träffar du proffs och företag i träbranschen. Du bekantar dig med produkter och tjänster i branschen och hör de senaste trenderna inom träbyggandet och tal om trä. Internationella grupper och anföranden bjuder på nyheter om träbyggande ute i världen. I närheten av träområdet byggs också upp träbrotävlingen SPAN i samarbete med Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry (Finlands Byggnadsingenjörsförbund) samt Rakennusinsinöörit-ja arkkitehdit RIA ry (Byggnadsingenjörerna och -arkitekterna).

ARBETSPLATSTEKNIK – MASKINER OCH UTRUSTNING
Arbetsplatsteknik, maskiner och utrustning som används i byggbranschen är företrädda på temaområdet för byggmaskiner och -utrustning samt verktyg. På området hittar du spetsaktörerna och experterna i branschen på såväl försäljningens som uthyrningens område. Utöver presentationen av de nyaste tjänsterna och produkterna på området erbjuds ett koncentrerat programinnehåll och anföranden inom branschen.

NYTTOFORDON
På temaområdet för nyttofordon erbjuds de nyaste modellerna och den senaste tekniken på området åt yrkesförare och för arbetsbruk. Kom och testa fordonen på den egna testbanan alldeles invid hall 7.

SECURITY CITY
Säkerhetsbranschen samlas igen tillsammans med byggbranschen. I Security City presenteras lösningar och tjänster i säkerhetsbranschen med en väsentlig anknytning till byggnation. Branschen vill erbjuda proffsen i byggbranschen den senaste informationen och säkerhetsbranschens trender och framtid i en alltmer digitaliserad värld.

ARBETSKLÄDER OCH SÄKERHET
Arbetskläder och skyddsutrustning hittar du på ett gemensamt område nära Security City. Arbetarskydd och produkter och skyddsutrustning som ökar arbetarskyddet är en extremt viktig del av vardagen för arbetstagarna i byggbranschen. På temaområdet hittar du ett mångsidigt och omfattande urval nyhetsprodukter och tillbehör samt träffar företag i branschen och får sakkunnig betjäning av spetsaktörerna i branschen.

BYGGANDE
Temaområdet för byggande bjuder på allting för dem som är intresserade av primärbyggnation. Branschföretag inom stombyggande, metallprodukter, betongprodukter, isolering, takmaterial och ytmaterial presenterar montervis de nyaste produkterna och innovationerna i branschen. Oberoende av om du är intresserad av nybyggande, rivning eller renovering, så erbjuder temaområdet mångsidiga och högkvalitativa lösningar. På området hittar du också företrädare för byggföretag såväl från hemlandet som internationellt.

ÖVRIGA KOMPLETTERANDE BYGGNADSDELAR
De kompletterande byggnadsdelarna ger den sista finishen åt din byggnads karaktär. Temaområdet återfinns den här gången i hall 1, där det finns allting för kompletterande professionell byggnation. Temaområdet övriga kompletterande byggnadsdelar erbjuder bl.a. dörrar, fönster, trappor, räcken, badrum, kök, gardiner och kakel i branschföretagens montrar. På programestraden hör man informationssnuttar av experter och proffs i branschen.

INTERNATIONALITET
Det internationella inslaget visar sig på evenemanget i de enskilda företagens montrar samt som särskilda markområden bl.a. från Lettland och Litauen. Det publiceras senare mer om markområdena!