Skip to content

Hyperion Robotics uudistaa rakentamista vähäpäästöisemmäksi

Hyperion Robotics valittiin FinnBuild Highlightsien 10 000 e erikoispalkinnon saajaksi 4.10.2022 Helsingin Messukeskuksessa. Yritys on perustettu vuonna 2019 Espoossa ja sen tarina on malliesimerkki kansainvälisten ja suomalaisten osaajien yhteistyöstä, ja siitä miten ulkomaisia opiskelijoita on jäänyt tekemään töitä Suomeen ja houkutellut heitä jopa lisää. Hyperionin 20 henkilön tiimissä työskentelee tänä päivänä osaajia 12 eri maasta 3D-tulostuksen lisäksi erilaisilla osaamisaloilla kuten arkkitehtuuri, 3D-tulostus, rakennustekniikka ja robotiikka.

FinnBuild Highlights -kilpailun voittaneen Hyperion Roboticsin 3D-tulostusta hyödyntävä mikrotehdas sisältää teollisuusrobotin 3D-tulostusta varten, siilon, pumpun sekä ohjelmiston, jolla rakenteet suunnitellaan.

Yrityksen perulainen toimitusjohtaja, Fernando De los Rios on opiskellut liiketaloutta ja hänellä oli kokemusta rakennusalalta ja startup-yrityksistä. Hän kiinnostui tuttavansa Ashish Mohiten (CTO) ehdotuksesta alkaa kehittämään 3D-tulostustekniikkaa rakennusalalla. Intiasta kotoisin oleva, jo kymmenen vuotta Suomessa asunut Ashish on tehnyt tohtorintutkintonsa Aalto-yliopistossa arkkitehtuurista ja 3D-tulostuksesta. Hän toimii siellä edelleen tutkijana digitaalisen suunnittelun laboratoriossa. Kolmas edelleen yrityksessä työtä tekevä perustajajäsen on ranskalainen rakennustekniikan insinööri Henry Unterreiner (Chief of Engineering), joka tuo kokonaisuuteen oman tärkeän osaamisalueensa.

Yritys päätettiin perustaa Suomeen, koska Ashishilla oli hyviä kokemuksia Suomesta ja he näkivät Suomen turvalliseksi maaksi perustaa uuden yrityksen. Kaikki asuvat ja tekevät töitä Suomessa. He näkivät positiivisena sen, miten valtio tukee innovaatioita ja aloittavia yrityksiä ja että suomessa on teknologiaan liittyvää osaamista.

Perustajat ymmärsivät pian, että 3D-tekniikalla voitaisiin tehdä merkittävä muutos juuri rakentamisen ympäristökuormituksessa. Kuten usein startupeissa käy, strategia tähdentyy kokemuksen karttuessa. Heille oli kuitenkin alusta alkaen selvää, että parhaimmat tulokset saavutettaisiin betonin tuotantoprosessissa suunnittelusta rakennusvaiheeseen. Hyperion Roboticsin palvelu muodostuu käytännössä suunnitteluun käytetystä ohjelmistosta, työkoneista ja kiertotalousbetonista, joka tehdään mikrotehtaalla paikan päällä.

Uusi teknologia mahdollistaa rakenteiden suunnittelun niin, että materiaalia säästyy jopa 75 prosenttia perinteisiin valettuihin betonirakenteisiin verrattuna. Optimaaliseen muotoon tulostettu betonikomponentti käyttää juuri sen verran materiaalia kuin on tarpeen. Tuotteen ei tarvitse olla kuutionmallinen möhkäle ja esimerkiksi puunjuuria jäljittelevällä muodolla se ajaa paremmin asiansa kuin kuutio. Tämän lisäksi muottiin ei tarvita materiaalia. Suurin päästötehokkuus syntyy kuitenkin siitä, että pienikokoinen betonimikrotehdas voidaan tuoda rakennuspaikalle ja betonia ei tarvitse kuljettaa. Lisäksi Hyperion on hyödyntänyt betonisekoitteissa teollisuuden jätevirtoja, mikä vähentää sementin tarvetta. Näin on mahdollista vähentää rakentamisen päästöjä jopa 90 prosenttia.

De Los Riosin mielestä Suomessa olisi erinomainen mahdollisuus kehittää kaivosteollisuudesta syntynyttä jätettä hyödynnettäväksi edelleen kiertotaloussementtinä. Tällä hetkellä ne seisovat isoina ja mahdollisesti päästöjä aiheuttavina röykkiöinä luonnossa. Jos hän saisi esittää yhden toivomuksen päättäjien suuntaan, hän toivoisi heidän asettavan enemmän painetta yrityksiin päin kohti hiilineutraaliutta ja vähemmän saastuttavia toimintatapoja. Jotta Suomi saavuttaisi kunnianhimoiset tavoitteensa hiilineutraaliuden suhteen, asioiden pitäisi edetä nyt nopeammin.

 

Hiilineutraaliin teknologiaan panostavat sijoittajat ovat olleet kiinnostuneita Hyperion Roboticsista, samoin kuin merkittävät rakennusyhtiöt kuten Iberdrola, Techint ja Fraunhofer, joiden kanssa on tehty ensimmäiset kokeiluja mm. kiertotalousbetonista. Viiden vuoden tähtäimellä yritys haluaa tehdä nykyistä vaikuttavampaa työtä suurimpien rakennusyhtiöiden kanssa töitä rakentamisen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Tämä koskee myös julkista rakentamista ja neuvotteluita käydään jo useamman suomalaiskaupungin kanssa. Tulevaisuudessa yritys haluaa laajentaa palveluaan isompiin rakennuskohteisiin, jolloin mikrotehtaista tehdään siirrettäviä megatehtaita.

Työnteko kansainvälisessä organisaatiossa on mielenkiintoista ja tekemistä riittää niin kierrätysmateriaalien kuin teollisuuden jätemateriaalien hyödyntämisessä. ”Emme ainoastaan tuo tehokkuutta ja nosta tuottavuutta tälle erittäin vanhalle ja konservatiiviselle teollisuudenalalle, autamme pienentämään sen aiheuttaman massiivisen hiilijalanjäljen, jota perinteiset prosessit ja materiaalien käyttö aiheuttavat”, lisää De los Rios.

Hyperion Robotics oli FinnBuild-messuilla ensimmäistä kertaa ja De los Rios piti kokemusta erittäin positiivisena. ”Saimme osastollamme paljon myyntiliidejä ja Highlights-näkyvyydellä lisähuomiota, mikä piti messupäivät kiireisinä”.

 

 

Fernando De los Rios
Hyperion Robotics