10.10.2018 12:30 - 13:00 · FinnBuild Infra Destia -lava ·

Case Helsinki-Vantaa: Digitalisaation hyödyntäminen suunnittelu- ja rakennushankkeissa – Nyt ja tulevaisuudessa - Ilkka Tieaho

Ennen Helsinki-Vantaa lentokentän laajennushankkeen aloitusta toteutukselle asetettiin haastavia tavoitteita: hankkeen suunnittelu-, rakennus- ja vuorovaikutusprosessit pitäisi rakentua BIM-toimintamallin ympärille. Suunnittelun tulisi olla tietomallipohjaista, rakentamisen ”digitaalista” ja vuorovaikutuksessa halutaan korostaa virtuaalimallien ja digitaalisuuden mahdollisuuksia.

Esityksessä käydään läpi käytännön esimerkkien kautta sitä mitä digitalisaation hyödyntäminen tarkoitti tämän hankkeen osalta. Esitys rakentuu ohjelmistodemojen ympärille – kuinka tietoa on tuotettu, siirretty ja hyödynnetty elinkaaren eri vaiheissa ja tarkoituksissa. Toteutuksessa lopulta päästiin tilanteeseen, jossa suunnittelun yhteensovitus ja laadunvarmistus toteutettiin tietomallipohjaisesti, digitaalinen infrarakentaminen toteutettiin kokonaisvaltaisesti hyödyntäen suunnittelun digitaalista aineistoa ja työkoneautomaatiota. Lisäksi vuorovaikutuksessa virtuaaliteknologialla oli merkittävä vaikutus hankkeen läpiviennin ja lopputuloksen kannalta.

Mikä oli toteutuksen lopputulos ja mitä ajatuksia toimintamalli herätti? Miten toimitaan tulevaisuudessa ja voidaanko opittua soveltaa pidemmälle? Tule kuulemaan.
Ilkka Tieaho, Head of Development, BIM

  • Aika: 10.10.2018 12:30 - 13:00
  • Paikka: FinnBuild Infra Destia -lava
  • Esiintyjät: Ilkka Tieaho