FinnBuild -

Puurakentaminen kannattaa

puu

 

Monipuolinen puu on pehmeä ja helposti työstettävä materiaali. Puu on rakennusmateriaali, joka on kantava, lämpöä ja ääntä eristävä. Painoonsa suhteutettuna puu on lujaa ja se vanhenee kauniisti oikein pidettynä. Puun huokoisen pinnan ansiosta pinnat tuntuvat miellyttäviltä. Samalla puu vaikuttaa huoneilmaan tasaamalla kosteutta vähentäen ilmanvaihdon tarvetta samalla tuoden myös energiansäästöjä. Energiansäästön lisäksi puu on kustannuksiltaan kilpailukykyinen materiaali.

 

 Rakentaminen lisääntyy tulevaisuudessa väestönkasvun ja kaupungistumisen myötä

 

Kulutuksen kiihtyessä jatkuvaa tahtia, on tärkeää siirtää painopiste kierrätettäviin sekä uusiutuviin raaka-aineisiin. Luonnonvarojen rajallisuus on otettava huomioon rakentamisessa. Puu onkin ainoa merkittävä uusiutuva luonnonvara, jota rakentamisessa käytetään. Puu on ekologinen raaka-aine ja samalla se on myös kaikista energiatehokkain rakennusmateriaali, sillä puutuotteiden valmistus tuottaa enemmän energiaa, kuin kuluttaa. Näin voidaan vähentää rakennustuotteiden valmistuksen päästöjä ja säästää luonnonvaroja. Metsäteollisuuden julkaisun ’Puurakentaminen on ratkaisu’  mukaan voisimme vähentää luonnonvarojen kulutuksesta jopa 70% nykyisestä, jos Euroopan asuntorakentaminen perustuisi puuhun betonin sijaan. Samalla rakennusmateriaalien rakentamisen ja valmistuksen aikainen energiankulutus vähenisi 40 prosenttia sekä hiilidioksidipäästöt pienenisivät 60 prosentilla. (Rakennustiedon RT-ympäristöselosteet ja Metsäteollisuus ry). Ekologisesta rakentamisesta voit lukea lisää aiemmasta blogikirjoituksestamme.

 

Puurakennukset ovat suosittuja vapaa-ajan rakennusten materiaalina

 

99% vapaa-ajan rakennuksista on Suomessa puurakenteisia. Puurakentamista ei voida täten hirveästi lisätä vapaa-ajan asuntojen rakentamisessa, joten kasvun pitäisi tulla esimerkiksi kerrostalorakentamisen, julkisen rakentamisen ja hallimaisten rakennusten, lähiötalojen julkisivujen energiakorjausten sekä lisäkerros- ja täydennysrakentamisen myötä.

Pientalojen ulkopuolella puurakentaminen ei vielä ole hirvittävän yleistä. Puurakentamisen edistykseen vaikuttaa moni seikka – puurakentamisessa suunnittelun ja toteutuksen tärkeys korostuu. Liiketoimintamalleja olisi hyvä hioa yhtenäisemmäksi, jotta suunnittelu, toimitus ja asennus asiakkaan suuntaan tapahtuvat vaivattomasti. Jotta puurakentamisesta saadaan kilpailukykyinen vaihtoehto, tulee tiedonjaon olla entistä avoimempaa.

 

Suomessa on arasteltu mittakaavaltaan suuren puurakentamisen suhteen

 

Yhtenä syynä suuremman mittakaavan puurakentamisen arastelun suhteen saattaa esimerkiksi olla tulipaloriskeihin liittyvät määräykset, joita alettiin purkaa vasta 1990-luvulla. Vuodesta 2011 Suomessa on kuitenkin saanut rakentaa kahdeksankerroksisia puukerrostaloja. Puukerrostalon sprinklerijärjestelmä on hieman kalliimpi, kuin betonista rakennetulla, mutta paloturvallisuus taas  voi olla jopa hieman parempi. Puun käytölle on kuitenkin rakentamisessa monia hyviä syitä. Metsäteollisuuden rakenteellinen muutos vähentyvän paperiteollisuuden myötä merkitsee sitä, että puulle on keksittävä vaihtoehtoisia käyttökohteita. Metsiemme hakkuumääriä olisi vielä mahdollista kasvattaa, sillä hyödynnämme nykyisellään ainoastaan 55% kokonaishakkuukapasiteetista.

1990-luvun alusta lähtien suomalaista puurakentamista on kehitetty tiiviisti muiden EU-maiden kanssa. Kehityksen eteen tehty työ on keskittynyt erityisesti puukerrostaloihin sekä rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Palomääräysten muuttumisen seurauksena puurakentamisen vaihtoehdot ovat laajentuneet myös esimerkiksi betonisten lähiötalojen korjaamiseen.

 

Puurakentamiselle tarvitaan uusia kohteita

 

Jotta voidaan luoda kansainvälisesti menestyvä puurakennusteollisuus, tarvitaan runsaasti lisää puurakentamiskohteita. Rakennuttajat, kasvukeskusten kuntapäättäjät, kaavoitustahot ja rakennusliikkeet tekevät jatkuvasti töitä uusia löytääkseen kohteita. Tavoitteena on löytää sellaisia kohteita, jotka ovat yksittäisiä rakennuksia suurempia kokonaisuuksia. Esimerkkirakennukset vahvistavat osaamista ja luovat valmiuksia tuottaa entistä parempia ratkaisuja. Puurakentamisen edistäminen on hyödyllistä myös työllisyyden ja aluetalouden näkökulmista – puurakentamisen lisäämisellä voidaan luoda Suomelle vientimahdollisuuksia ja samalla edesauttaa uusien työpaikkojen syntymistä.

 

Haastattelimme Puutuoteteollisuus ry:n toimitusjohtaja Matti Mikkolaa suomalaisen puurakentamisen tilanteesta. Katso haastattelu alta!

 

FinnBuild-messuilla käsitellään laajasti erilaisia rakentamiseen liittyviä aiheita kolmen pääteeman alla. Nämä teemat ovat digitalisaation mahdollisuudet rakennusalalla, tuottavuus ja kilpailukyky sekä rakennetun ympäristön tulevaisuus. Tervetuloa mukaan 12.-14.10. Messukeskukseen!