Skip to content

Tulevaisuuden osaajista pidettävä huolta

Alle prosentti. Lukema, joka kuvaa rakennetun ympäristön alan diplomi-insinöörien työttömyystilannetta, ainakin RIL ry:n jäsenten joukossa. Alan korkeakoulutettu työnhakija ja tulevaisuuden tähti on siis onnellisessa asemassa – valinnanvapautta työtehtävissä on runsaasti. Tämä mahdollistaa työnantajien kilpailuttamisen ja itselle mielenkiintoisimman työtehtävän valinnan.

 
 
Samaan aikaan se kannustaa työnantajat pistämään parastaan, koska osaajapula on muun muassa monilla suunnittelualoilla ja projektien vetotehtävissä suuri. Potentiaalisille työntekijöille on osoitettava, että hankkeiden vetovoimaisuuden lisäksi työnantaja huolehtii säntillisesti esimerkiksi monimuotoisuudesta (Naisverkoston paneeli Finnbuild-messujen DigiPro-lavalla 5.10. klo 15.45) ja monipuolisista henkilöstöeduista. Tulevaisuuden työnantaja kilpailuttaa paitsi palkkaa, myös hyvää työilmapiiriä.

Työnkuvia ja innostavia osaamispolkuja löytyy rakennetun ympäristön sektorilta lukemattomia. Ala on täynnä vaikeita haasteita ratkottavaksi, ja sitä kautta mahdollisuuksia vaikuttaa laajastikin yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin. Alan töissä näkee konkreettisesti työnsä jäljet, ja samaan aikaan monet ratkaisuista ja valinnoista esimerkiksi suunnittelijan pöydällä tähtäävät parempaan rakennettuun ympäristöön.

Rakennetussa ympäristössä syntyy päästöistä reilu kolmannes ja kaikesta kansallisvarallisuudestammekin on siihen sidottu yli 80 prosenttia.

 
Jo teekkariaika mahdollistaa työn imuun pääsemisen. RILin kesätyökyselyyn 2021 vastanneista yli 60 prosenttia oli opintojaan sivuavassa työssä. Vain neljä prosenttia kesätyöpaikkaa hakeneista ei saanut töitä lainkaan. Toivottavaa on, että myöhemmin syksyllä julkaistavassa RILin kesätyökyselyn 2022 yhteenvedossa paikkaa saamattomien osuus on kutistunut lähelle nollaa.

Opiskelijat käynnistävät kesätyöhakunsa hyvissä ajoin. Suurin osa opiskelijoista, eli yli kolmannes, laittoi edellisvuonna hakemuksia yrityksille jo tammikuussa, osa jo syksyllä. Kuitenkin ainakin osalla yrityksiä on petrattavaa rekrytointiprosesseissaan, sillä kesätyöhakuprosessi stressasi opiskelijoita. Reilu 17 prosenttia syksyllä paikkaa hakeneista sai tietää työtilanteestaan vasta huhtikuussa tai jopa myöhemmin. Näin ollen teekkarit hakivat töitä kauemmin kuin he työskentelivät kesätyöpaikassaan.

Tulevaisuuden haaveet ovat monilla teekkareilla melko samansuuntaisia: iso osa haaveilee valmistuttuaan suunnittelutehtävistä. Kesätyökyselyyn vastanneista näissä tehtävissä oli jo kesäaikana reilu viidennes.

Myös suosikkityönantajat löytyvät suunnittelu- ja konsulttiyritysten joukosta: kärkiviisikossa keikkuvat Ramboll, AFRY, Sweco, Sitowise ja A-Insinöörit. Nämä yritykset kiinnostavat, koska niiden työantajamielikuva välittyy opiskelijoille myönteisenä muun muassa median kautta. Muita kiinnostusta nostavia tekijöitä ovat toki mielenkiintoiset hankkeet ja sopivat työtehtävät.

Messuillakin pääsee näkemään taitavien suunnittelulupausten, tässä tapauksessa siltasuunnittelua opiskelevien näyttöjä SPAN-puusiltakilpailussa. Siihen ottaa osaa paitsi teekkareita, myös amk-taustaisia opiskelijoita.

Alalla pääsee todella näyttämään kykynsä monella eri sektorilla ja monessa eri tehtävässä. Hienoa on, että osaajia myös palkitaan. Finnbuild-messuilla Vuoden Nuori-palkinnot saavat Rakennuslehden osastolla henkilöjärjestöjen RIL, RIA ja RKL valitsemat taitajat.

Jotta nuortenkin taitajien olisi hyvä liittyä maamme rakennusalan huippuosaajien joukkoon, on jokaisella alalla työskentelevällä velvollisuus tehdä parhaansa alan vetovoiman eteen. Tätä kehityssuuntaa tukevat todeksi tehtävät alan mantrat: yhteishenki, yhdessä tekeminen ja siiloista pois ponnistaminen.

Henriikka Hellström, kuva: Vanessa Riki / RIL ry

 

Henriikka Hellström

Johtaja, jäsenyys ja viestintä, RIL ry

 

Kuva: Vanessa Riki / RIL