Ympäristön hyväksi -palkinto 2018

Suomen Messusäätiö ja FinnBuild Infra -messut palkitsivat Alakivenpuisto-hankkeen suunnitteluryhmän 5 000 euron arvoisella Ympäristön hyväksi palkinnolla. Palkinnon teemana vuonna 2018 oli resurssitehokkuus.

Ympäristön hyväksi -kilpailussa etsitään esimerkkejä suomalaisesta infrarakentamisesta, jossa kestävän kehityksen ekologiset, sosiaaliset tai taloudelliset pyrkimykset toteutuvat innovatiivisella ja edistyksellisellä tavalla. Ympäristön hyväksi -palkinto jaettiin nyt seitsemännen kerran.

Ympäristön hyväksi -palkinnon saanut Helsingin Alakivenpuiston monialainen suunnitteluryhmä koostuu eri toimialojen suunnittelijoista. Hankkeen maisemasuunnittelusta vastasi maisema-arkkitehti Aino-Kaisa Nuotio, ympäristökonsultoinnista FM Kimmo Järvinen, geotekniikasta ja kaatopaikkarakenteista DI Juha Forsman, alue- ja kunnallistekniikasta Ins. AMK Teemu Matilainen ja valaistuksesta Ins. AMK Juha Hälikkä.

Alakivenpuisto on alueellisesti merkittävä, ulkoilu- ja virkistyskäyttöön sopiva puistoalue, joka palvelee viereistä koulua, liikuntakeskusta ja asutusaluetta. Se on toteutettu entiselle kaatopaikka-alueelle resurssiviisaalla maarakentamisella, tilallisella muotoilulla ja monipuolisella kasvillisuudella. Alakivenpuisto tuo luontoympäristöä kaupunkiin ja vahvistaa samalla positiivista imagoa kehittyvälle Myllypurolle. Puisto on rakennettu ekologisesti kestävin periaattein, muun muassa hyödyntämällä muiden lähialueiden rakennushankkeiden ylijäämämaita ja kierrätysbetonimursketta. Uusiokasvualustana on käytetty Helsingin kaupungin rakennushankkeista syntyneitä pintamaita. Maastonmuotoiluissa on hyödynnetty erilaisia maa-aineksia ja niittykasvillisuus on kehitetty kierrätettyjen pintamaiden siemenpankista.

Raati

Palkinnon saajan päättää arvovaltainen raati, johon kuuluu mm. ympäristöministeriön, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n, Infra ry:n, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n ja Green Building Council Finlandin asiantuntijat.

Ympäristön hyväksi -palkinnon säännöt

Suomen Messut jakaa Suomen Messusäätiön taloudellisella tuella yhteistyössä alan toimijoiden kansan Ympäristön hyväksi -palkinnon. Se jaetaan joka toinen vuosi FinnBuild Infra -messujen yhteydessä. Palkinnon jakamiselle on vahvistettu seuraavat säännöt:

 1. Palkinnon nimi: Ympäristön hyväksi
 2. Palkinto voidaan antaa suomalaiselle henkilölle, ryhmälle, yhteisölle tai yritykselle, joka on kehittänyt tuotteen, menetelmän tai palvelun, joka edistää kestävää kehitystä, kiertotaloutta, ympäristön hyvinvointia tai on tehnyt teon, joka vaikuttaa positiivisesti ympäristöön ja siitä huolehtimiseen.

Henkilö, ryhmä, yhteisö tai yritys on:

 • toiminnallaan ja asiantuntemuksellaan edistänyt ympäristöystävällistä toimintakulttuuria yrityksissä ja yhteisöissä tai
 • kehittänyt tuotteen, palvelun tai menetelmän, joka vähentää ympäristökuormitusta ja siten parantaa ympäristön tilaa tai
 • tehnyt Suomen ympäristöosaamista tunnetuksi kotimaassa ja ulkomailla ja vaikuttanut Suomen rooliin kansainvälisessä ympäristötoiminnassa tai
 • edistänyt suomalaisten kuluttajien ympäristöosaamista ja tietoisuutta.

 

 1. Palkinnolla voidaan palkita mikä tahansa teko. Palkinnolle voidaan haluttaessa myös määritellä etukäteen tietty teema.
 2. Palkinto jaetaan FinnBuild Infra -tapahtuman tai erikseen sovittaessa jonkin muun Suomen Messujen järjestämän tapahtuman yhteydessä.
 3. Palkinnon saajana voi olla yksittäinen henkilö tai henkilöiden tai yhteisöjen muodostama ryhmä. Palkinnon saajana voi myös olla yritys tai muu yhteisö.
 4. Palkintoa jaettaessa mainitaan kaikki palkittavan kohteen suunnitteluun merkittävällä tavalla osallistuneet henkilöt tai yhteisöt palkinnon saavan tahon ilmoituksen mukaan.
 5. Jos ryhmä tai yhteisö saa palkintosumman, sen jakaminen asianosaisten kesken on palkinnon saajatahon sisäinen asia. Jos palkintosumman jakaminen on selvillä ennen palkinnon jakamista, siitä voidaan tiedottaa jaon yhteydessä.
 6. Messusäätiöltä haetaan palkintoa varten 5 000 euroa. Palkinnon saajalle annetaan lisäksi kunniakirja.
 7. Palkinnon saajan valitsee järjestäjien nimeämä raati, jonka jäsenistö vaihtuu tarpeen mukaan. Jos palkinnonsaajaehdokkaana on raadin jäsenen edustama taustataho, kyseinen raadin jäsen ei osallistu ehdokkaasta käytävään keskusteluun. Tarvittaessa raati äänestää palkinnon saajasta ja äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Kokouksissa on paikalla Suomen Messujen edustaja, joka toimii myös raadin sihteerinä.