Skip to content

Rakennus- ja talotekniikka-alan Highlights-tuotteet on valittu

Highlights-voittajan palkinto jaetaan 4.10. klo 12

FinnBuild Highlights -kilpailussa valittu 9 Highlightsia

FinnBuild Highlights -kilpailun tuomaristo valitsi tänä vuonna 9 Highlightsia kilpailuun ilmoittautuneen 35 yrityksen tuotteista ja palveluista. Ne esitellään FinnBuildissä 4.-6.10.2022 yritysten omilla osastoilla, jotka on merkitty Highlights-tunnuksella. Kilpailussa haetaan FinnBuildin mielenkiintoisimmat tuotteet, järjestelmät, menetelmät ja palvelut. Kilpailun vaikuttavin innovaatio eli ”Highlightsien Highlight” julkistetaan messuilla 4.10. ja palkitaan 10 000 euron palkinnolla.

 • Cyklon Nordic Oy
 • Enervent Zehnder Oy
 • ETS Nord As
 • Halton Oy
 • Hyperion Robotics Oy
 • Metec Oy
 • Temal Oy
 • Uponor Suomi Oy
 • Vilpe OY

FinnBuild Highlights -kilpailussa etsitään FinnBuildin mielenkiintoisimmat tuotteet, järjestelmät, menetelmät ja palvelut, jotka

 • tehostavat alan liiketoimintakykyä, laadunkehitystä ja turvallisuutta tai   
 • ekologista vastuullisuutta (vähähiilisyys, kiertotalous, biodiversiteetti) tai    
 • sosiaalista vastuullisuutta (henkilöstö, yhteiskuntavastuu, rakennuksen loppukäyttäjät).  

Puolueeton raati valitsee finaaliin 6–8 kpl “Highlightseja”, joista voittaja saa palkinnoksi ennätyksellisen
10 000 euroa ja oikeuden käyttää FinnBuild Highlights -logoa palkitun tuotteen markkinoinnissa.   

Highlights-finaaliin valittujen tuotteiden edustajat ovat velvollisia esittelemään tuotetta messuosastoillaan koko tapahtuman ajan. Lisäksi Highlightsit näkyvät tapahtuman nettisivuilla ja viestinnässä. 

Ehdotuksia FinnBuild Highlights-kilpailuun voivat tehdä maksutta kaikki FinnBuildin 2022 näytteilleasettajat

Ehdotus voi olla tutkimus- tai kehitystyöhön perustuva, alaa uudistava tuote, palvelu tai menetelmä, joka täyttää kilpailun hakukriteerit. Kilpailuun osallistuminen on päättynyt 22.8.2022. Sama yritys voi ilmoittaa mukaan useamman ehdotuksen. Perusteluiksi voi jättää liitetiedostona laskelmia, asiakirjoja tai videoita. Valinnoissa painotetaan vakuuttavasti perusteltuja hakemuksia ja tuotteiden kaupallista vaikutusta. Highlights-tuotteisiin valittuihin edustajiin otetaan yhteyttä elokuun lopussa.

Säännöt ja ohjeet

FinnBuild Highlights esittelee FinnBuild 2022 -tapahtuman mielenkiintoisimmat tuotteet, järjestelmät, menetelmät ja palvelut, jotka  valitsee puolueeton raati. Valinnoissaan raati kiinnittää huomiota muun muassa:

• Rakennus- ja talotekniikka-alan tai infra-alan ja yhdyskuntatekniikan uuteen soveltamiseen tai uuden ja vanhan tiedon innovatiiviseen yhdistämiseen.

• Ehdotuksen tuomiin käytännön ratkaisuihin, etuihin ja hyötyihin loppukäyttäjälle, asiakkaalle, kuluttajalle tai yhteiskunnalle.

• Ehdotuksen jo toteutuneeseen tai sen potentiaaliseen kaupalliseen hyödynnettävyyteen kotimaassa tai kansainvälisesti.

• Saavutetun hyödyn merkitystä todennetusti euroissa, rakennuksen elinkaaren pidentymisenä, hiilinieluna tai esimerkiksi päästövähennyksen määränä

Raati valitsee Highlightsit oman harkintansa perusteella näytteilleasettajien tekemien ehdotusten joukosta. Raati on luottamuksellinen, tietoja osallistuvista ehdotuksista ei anneta muiden kuin raadin tietoon ilman osallistujatahon lupaa.

Julkistaminen

Highlights-valinnat ovat yksi FinnBuild-messujen mediatiedotuksen kärkiaiheista ja ne julkaistaan syyskuun alussa. FinnBuild Highlightsit ovat näyttävästi esillä messuilla näytteilleasettajien osastoilla Messukeskuksessa. Kilpailuun liittyvät kuvat ja tiedotteet ovat saatavilla myös tapahtuman sivuilta www.finnbuild.fi

Tuomaristo

Ilkka Salo, toimitusjohtaja, Talteka

Tapio Kivistö, päätoimittaja, Rakennuslehti

Elina Samila, kiertotalousasiantuntija, Green Building Council Finland

Piia Sormunen, talotekniikan Industry professori, Tampereen yliopisto

Antti Aaltonen, Johtaja, rakentamisen kehittäminen, Rakennusteollisuus RT

Palkinnot

 • Highlights-finalistit nostetaan esiin mediatiedotuksessa, ja voittaja saa palkinnoksi 10 000 € Suomen Messusäätiön myöntämää apurahaa.
 • Highlights-kilpailulla nostetaan esille FinnBuild-messuilla esiteltäviä mielenkiintoisia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja.
 • Highlightsit esitellään tapahtuman nettisivuilla www.finnbuild.fi.
 • Highlights-näytteilleasettajien osastot merkitään tapahtuman karttapohjaan.
 • Highlightseihin valikoituneen tuotteen tai palvelun edustaja saa osastolleen merkin, joka kertoo pääsystä FinnBuild Highlights -tuotteiden joukkoon. Yritys voi halutessaan käyttää mainintaa markkinoinnissaan ennen messuja ja messujen jälkeen.
 • Kilpailun voittaja saa 20 minuutin pituisen ohjelma-ajan yhdelle tapahtuman ohjelmalavoista palkitun tuotteen/palvelun esittelyyn.

Aikataulu

Kilpailun haku avataan toukokuussa. Kilpailuun osallistuminen on päättynyt 22.8.2022.

Highlights-finaaliin valittuihin osallistujiin otetaan yhteyttä elokuun lopussa. FinnBuild Highlights -kilpailu on osa FinnBuild-tapahtumaa. Jos tapahtuman ajankohta muuttuu, kilpailun aikataulu muuttuu vastaavasti. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan erikseen.

Aineisto

Ilmoittautuminen ja aineiston jättö tapahtuvat osoitteessa www.finnbuild.fi. Ilmoittautuessa täytetään sähköinen lomake sekä lähetetään samalla kertaa kaikki asiaan liittyvät liitetiedostot. Raati voi jättää arvioimatta ehdotuksen, jos sähköistä lomaketta ei ole täytetty asianmukaisesti. Hakemukseen jätetään samalla ehdotus tuotteen esittelytekstiksi somessa (LinkedIn, Twitter, Facebook) ja kuva mahdollista postausta varten. Kilpailuun toimitettua aineistoa ei palauteta. Raati käsittelee vain määräaikaan mennessä tulleet ehdotukset.

• Ilmoittautumisen yhteydessä voi lähettää yhden (1) liitetiedoston, jonka tulee sisältää kaikki liitemateriaali raadin päätöksenteon perusteiksi ja tueksi ja yhden (1) kuvatiedoston mahdollista somepostausta varten.
• Liitetiedosto voi olla kuva, tekstidokumentti tai video.
• Liitetiedoston koko voi olla korkeintaan 20 Mb / 2 kpl A4-kokoista sivua tekstiä tai korkeintaan 2 minuutin pituinen video.
• Liitteessä tulee käydä ilmi esimerkiksi tuotteen luonnollinen koko, olennaiset muoto- ja rakenneasiat sekä tuotteen käyttötapa ja -tarkoitus. Hakijan/hakijoiden on tarvittaessa varauduttava esittelemään ehdotuksensa raadille.

Highlights käyttöoikeudet

Järjestäjällä on oikeus töiden esittelyyn edellä kuvatussa laajuudessa FinnBuild-messuilla sekä kaikessa julkaistavassa tiedotus- ja markkinointimateriaalissa.

 

Lisätietoja: Messukeskus, ohjelmatuottaja Nea Helenius / 041 314 8500 / nea.helenius@messukeskus.com
Ilmoittautumislomake ja aineiston jättö: www.finnbuild.fi

Lisätietoja

Nea Helenius
Tuottaja | FinnBuild Messukeskus
nea.helenius@messukeskus.com
+358 41  314 8500