Talotekniikka

Talotekniikka yhteisnimitystä käytetään puhuttaessa kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisistä palveluista, järjestelmistä ja laitteista. Lisäksi talotekniikka kattaa kiinteistön energiankäyttöön, ympäristövaikutuksiin ja tilojen viihtyisyyteen liittyvät tekijät. Taloteknisten järjestelmien tavoitteena on tuottaa hallitut olosuhteet kiinteistössä tapahtuville toiminnoille, kuten ilman, veden ja energian välittäminen.

Talotekniikkaan liittyviä teknisiä järjestelmiä ovat esimerkiksi lämmitysjärjestelmä, viemärijärjestelmä, kaasujärjestelmä ja ilmastointijärjestelmä. Muita osa-alueita ovat putkistojen ja laitteiden lämpöeristys sekä palontorjuntajärjestelmä.

Tutustu Suomen suurimpaan rakennus- ja talotekniikkatapahtumaan FinnBuildiin!

Tutustu tapahtumaan!