Skip to content

FinnBuild Highlights 2021 ohjeet

lähetä hakemus

Osallistumisohjeet

FinnBuild Highlights on kilpailu, johon kootaan FinnBuildin mielenkiintoisimmat tuotteet, järjestelmät, menetelmät ja palvelut (5-10 kpl). Ne valitsee puolueeton raati.

FinnBuild Highlights -kilpailussa palkitaan erikoispalkinnolla yksi tuote, menetelmä, järjestelmä, tai palvelu (Highlight). Erikoispalkinto luovutetaan FinnBuild-messujen yhteydessä. Palkittu tuote nostetaan esiin tapahtuman markkinoinnissa ja viestinnässä, ja se saa palkinnoksi 3 000 euroa.

Erikoispalkitun tuotteen tai -palvelun edustaja saa 30 minuutin pituisen ohjelma-ajan yhdelle tapahtuman ohjelmalavoista palkitun tuotteen/palvelun esittelyyn

Highlights finaaliin valittujen tuotteiden edustajat ovat velvollisia esittelemään tuotteet messuosastoillaan koko tapahtuman ajan. Lisäksi Highlight finalistit näkyvät tapahtuman nettisivuilla ja markkinointiviestinnässä.

Jätä hakemuksesi viimeistään 8.3.2021

Ketkä voivat osallistua?

Ehdotuksia FinnBuild Highlightsiksi voivat tehdä maksutta kaikki vuoden 2021 FinnBuildin näytteilleasettajat. Ehdotus voi olla valmis, tutkimus- tai kehitystyöhön perustuva, alaa uudistava tuote, palvelu tai menetelmä, jolla on kaupallista merkitystä. Yritys voi ilmoittaa mukaan monia ehdotuksia.

Valinnan kriteerit

Highlights-valinnoissa raati kiinnittää huomiota muun muassa:

• Rakennus- ja talotekniikka-alan tai infra-alan ja yhdyskuntatekniikan uuteen soveltamiseen tai uuden ja vanhan tiedon innovatiiviseen yhdistämiseen.

• Ehdotuksen tuomiin käytännön ratkaisuihin, etuihin ja hyötyihin loppukäyttäjälle, asiakkaalle, kuluttajalle tai yhteiskunnalle.

• Ehdotuksen jo toteutuneen tai sen potentiaaliseen kaupalliseen hyödynnettävyyteen koti- ja/tai ulkomailla.

Raati valitsee Highlightsit oman harkintansa perusteella näytteilleasettajien tekemien ehdotusten joukosta. Raati voi myös pyytää näytteilleasettajia toimittamaan lisämateriaalia tai täydentämään ehdotustaan. Raati on luottamuksellinen. Tietoja osallistuvista ehdotuksista ei anneta muiden kuin raadin tietoon ilman osallistuja tahon lupaa.

Julkistaminen

Highlights-valinnat ovat FinnBuild -messujen mediatiedotuksen yksi kärkiaiheista. FinnBuild Highlightsit ovat näyttävästi esillä messuilla näytteilleasettajien osastoilla Messukeskuksessa. Valinnoista työstettävä materiaali ja tiedotteet ovat saatavilla myös tapahtuman sivuilta www.finnbuild.fi

FinnBuild Highlights kilpailu on sidottu FinnBuild-tapahtumaan. Jos tapahtuman ajankohta muuttuu, kilpailun aikataulu muuttuu vastaavasti. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan erikseen. 

Palkinnot

Tarkoituksena on nostaa esille FinnBuild-messuilla esiteltäviä mielenkiintoisia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja.

• Highlights-tuotteita tai palveluita sisältävät osastot merkitään tapahtuman karttapohjaan.
• Highlightseihin valikoituneen tuotteen tai palvelun edustaja saa osastolleen merkin, joka kertoo pääsystä FinnBuild Highlights -tuotteiden joukkoon. Taho voi halutessaan käyttää mainintaa markkinoinnissaan ennen messuja ja messujen jälkeen.
• Erikoispalkittu Highlights-tuote tai -palvelu nostetaan esiin mediassa ja se saa palkinnoksi 3 000 €.
• Highlightsit esitellään tapahtuman nettisivuilla www.finnbuild.fi.

Aikataulu

Ehdotusten on oltava perillä viimeistään 8.3.2021. Highlights-tuotteisiin valittuihin edustajiin otetaan yhteyttä syyskuun aikana. Lähetä hakemus >>

Aineisto

Ilmoittautuminen ja aineiston jättö tapahtuvat osoitteessa www.finnbuild.fi. Ilmoittautuessa täytetään sähköinen lomake sekä lähetetään samalla kertaa mahdollinen asiaan liittyvä liitetiedosto. Raati voi jättää arvioimatta ehdotuksen, jos sähköistä lomaketta ei ole täytetty asianmukaisesti.

Raati käsittelee vain määräaikaan mennessä tulleet ehdotukset.

• Ilmoittautumisen yhteydessä voi lähettää yhden (1) liitetiedoston, jonka tulee sisältää kaikki liitemateriaali raadin päätöksenteon perusteiksi ja tueksi.
• Liitetiedosto voi olla kuva, tekstidokumentti tai video.
• Liitetiedoston koko voi olla korkeintaan 20 Mb / 2 kpl A4-kokoista sivua tekstiä tai korkeintaan 2 minuutin pituinen video.
• Liitteessä tulee käydä ilmi esimerkiksi tuotteen luonnollinen koko, olennaiset muoto- ja rakenneasiat sekä tuotteen käyttötapa ja -tarkoitus. Raadilla on oikeus pyytää lisätietoja valituista ehdotuksista ja tutustua tuotteeseen/palveluun. Hakijan/hakijoiden on tarvittaessa varauduttava esittelemään ehdotuksensa raadille.

Highlights käyttöoikeudet

Järjestäjällä on oikeus töiden esittelyyn edellä kuvatussa laajuudessa FinnBuild-messuilla sekä kaikessa julkaistavassa tiedotus- ja markkinointimateriaalissa.

 

Aineiston palautus

Kilpailuun toimitettua aineistoa ei palauteta.

Lisätietoja:

Miina Miettinen
ohjelmatuottaja FinnBuild Messukeskus
miina.miettinen@messukeskus.com
p. 044 020 5710